Š. m. spalio 4 – 6 dienomis vyksta „Philip Morris” profesinių sąjungų susitikimas, kuriame dalyvauja profesinės sąjungos iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Ukrainos. Susitikimo tikslas aptarti įmonėse vykstančius procesus, padėtį profesinėse sąjungose bei nusibrėžti bendrus ateities veiksmus.