Rugpjūčio 26 d., Ženevoje, šūkiais: „Organizuotis kartu! Kovoti kartu! Laimėti kartu!”„Mes esam IUF!” startavo 27-asis IUF Pasaulio Kongresas. Toks Kongresas rengiamas kas 5 metus ir yra aukščiausia svarbiausių IUF sprendimų priėmimo institucija. Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga taip pat yra IUF narė ir dalyvauja IUF Pasaulinio Kongreso suvažiavimo darbe.

Ženevoje vykstantis Kongresas prasidėjo ypač  svarbiomis ir aktualias šių dienų problemas pabrėžiančiomis konferencijomis.

Pirmoji jų, surengta dar prieš Kongresą- moterų konferencija, pabrėžė lygias moterų ir vyrų galimybes gauti darbą, įgyti profesinį tobulėjimą, uždirbti vienodą darbo užmokestį, teisę derinti darbą ir šeimą, dalyvauti priimant sprendimus visų lygių institucijose ir kt.

Taip pat, šiais metais prie Kongreso darbotvarkės buvo pridėtos dvi papildomos konferencijos:

Pirmoji – skirta atkreipti dėmesį į jaunų darbuotojų teises, aptarti kliūtis, su kuriomis jie susiduria, paskatinti dalyvius pasidalinti mintimis, kaip galima vieni kitiems padėti, pagaliau, kaip palengvinti jaunų darbuotojų telkimąsi ir koordinavimą tarptautiniu mastu, antroji konferencija buvo skirta akcentuoti lygias LGBTI (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) teises darbe ir už jo ribų. Ši konferencija pabrėžė, kad visi mes esame gimę laisvi, turime savo idėjas ir mintis, nepriklausomai nuo lyties, religijos, politinės nuomonės, rasės, socialines kilmės ir t.t. Mes visi esame vienodi ir turėtume būti traktuojami vienodai, nepaisant mūsų skirtumų.

Konferencijų akimirkas rasite ČIA.

Detalesnę Kongreso darbotvarkę rasite čia –> http://www.iuf.org/27thcongress/en/

#WeareIUF