Naujoje Darbo kodekso versijoje svarbus atleidimo iš darbo pagrindas yra darbdavio valia. Tai yra naujovė Lietuvos darbo teisėje, kadangi anksčiau būdavo įprastas 2–4 mėnesių įspėjimo laikotarpis.

Pasak Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorės, advokatės dr. Vidos Petrylaitės, reikia atkreipti dėmesį į 59 kodekso straipsnį, kuris būtent ir įtvirtina darbdavio valios faktorių atleidžiant darbuotoją: darbdavys turi teisę, įspėjęs prieš 3 darbo dienas dėl priežasčių, nenurodytų 57 straipsnyje, atleisti darbuotoją ir iš karto išmokėti ne mažiau kaip 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl diskriminacinių motyvų, tai netaikoma nėščioms moterims ir visiems tėvams, kurie yra tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose.

Pasak teisininkės, vienas iš apribojimų, kada negalima taikyti 59 straipsnio, yra atvejis, kai darbdavys mato, kad kyla svarios priežastys, dėl kurio turi būti taikomas 57 straipsnis (vadinamas „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“). Tarkime, jei iš anksto yra suplanuotas etato naikinimas, tuomet darbdavys negali taikyti 59 straipsnio ir apie atleidimą pranešti tik likus 3 darbo dienoms.   

Daugiau apie tai – įraše.

 

LRT.lt inf.