Įmonėje darbuotojams perkama kava, arbata, vaisiai – išlaidos, priskiriamos prie neleidžiamų atskaitymų, nebent dėl tokios papildomos naudos būtų susitarta kolektyvinėje sutartyje.

Vyriausybės kanceliarijos parengtoje pažymoje pažymima, kad leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ji yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo gautos individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos iš pajamų gali būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios naudos teikimas numatytas kolektyvinėje sutartyje ir ja gali naudotis visi įmonės darbuotojai. Natūra pajamos pripažįstamos ir gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas nustačius naudos gavėją. Kai įmonės perka vaisius, kavą, arbatą, saldumynus ir jais be apribojimų vaišina įmonės darbuotojus, pajamos natūra nėra skaičiuojamos, nes šiuo atveju nustatyti, kiek kiekvienas darbuotojas faktiškai gavo naudos, neįmanoma. Tokios išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Jeigu įmonė kavą ir vaisius perka tik klientams, verslo partneriams, išlaidos priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, todėl galima atskaityti 75% šių sąnaudų ir pirkimo PVM, o 25% tokių išlaidų bus priskiriama prie neleidžiamų atskaitymų. Darbuotojams perkama kava, arbata, vaisiai – išlaidos, priskiriamos prie neleidžiamų atskaitymų,  Tokiu atveju negalima atskaityti ir PVM.

Verta paminėti, kad konsultantams taikomos šiek tiek kitokios taisyklės. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) aiškina, kad tuo atveju, kai konsultacijų įmonių patalpose, kur susitinkama su klientais, yra kavos aparatas ir kava ar arbata gali vaišintis klientai, tokios išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga (prekė) sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama. Šiuo konkrečiu atveju galima kavos ar arbatos įsigijimo kainą ir kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Jeigu įmonė maitinimą numatytų kolektyvinėje sutartyje ir visi darbuotojai be išimties galėtų tuo naudotis, tokios išlaidos, neviršijančios 5% priskaičiuoto visų darbuotojų darbo užmokesčio, būtų priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Jeigu negalima būtų įvertinti, kiek konkretus darbuotojas gavo naudos (savitarna), pajamų natūra šiuo atveju nereikėtų skaičiuoti.

Ekspertai teigia, kad Lietuvoje kolektyvines sutartis turi nuo senų laikų veikiančios įmonės, o kavos ar vaisių darbuotojams siūlo ne taip seniai įsikūrusios bendrovės. Jos paprastai neturi kolektyvinių sutarčių.

VMI požiūris į darbuotojų maitinimo klausimus konservatyvus. Be jokių apribojimų leidžiama atskaityti tik darbuotojams teikiamą geriamąjį ar mineralinį vandenį.

2016 m. VMI leisdavo į leidžiamus atskaitymus įtraukti tik didelės talpos buteliuose tiekiamą vandenį. Ir tik nuo 2016 m. į leidžiamus atskaitymus galima įtraukti mineralinį mažos talpos buteliukuose.
VMI išaiškinime dėl geriamojo vandens rašoma, kad „sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos įmonės darbuotojams bendro naudojimo talpyklose perkamo geriamojo vandens įsigijimo išlaidos (įskaitant aparatų, naudojamų vandeniui virinti ir atšaldyti, nuomos išlaidas). Jeigu įmonė įsigyja geriamojo vandens (įskaitant ir mineralinį), skirto naudoti savo darbuotojams darbo metu, šio bendram darbuotojų naudojimui skirto vandens įsigijimo kaina priskiriama leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, į kokias talpyklas šis vanduo buvo išpilstytas.“

Pagal VMI išaiškinimus kavos aparato įsigijimo išlaidos be apribojimų priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Anot VMI, kai įmonė įsigijo kavos aparatą ir kavą bei arbatą parduoda už užmokestį (monetas, metamas į kavos aparatą) ir tokiu aparatu gali naudotis tiek darbuotojai, tiek klientai, šias išlaidas kavai galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų.

 

Šaltinis: Verslo žinios