Vyriausybė pritarė Seime gimusiam pasiūlymui nustatyti, kad socialinio draudimo įmokos už ne visą darbo laiką dirbančius darbuotojus skaičiuojamos nuo ne mažesnės kaip minimali mėnesio alga (MMA) sumos.

Tokį nutarimą ministrai be prieštaravimų ir diskusijų patvirtino trečiadienį.

Seimo narys socialdemokratas Algirdas Sysas prieš kelis mėnesius įregistruotu įstatymo projektu pasiūlė nustatyti, kad darbdavio įmokos „Sodrai“ už darbuotoją bet kuriuo atveju turėtų būti mokamos nuo MMA, kuri dabar siekia 380 Eur ir jau kitąmet gali būti padidinta.

Tiesa, yra numatytos išimtys iš šios tvarkos. Ji nebūtų taikoma, „kai asmuo draustas pas kitą darbdavį, gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją arba yra jaunesnis nei 29 m.“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikinimu, pritarimas šiam p. Syso pasiūlymui užtikrintų „ne visą darbo laiką dirbančių asmenų socialinio draudimo garantijas bei užkirstų kelią piktnaudžiavimui“.

Šiuo metu socialinio draudimo įmokos mokamos nuo asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip MMA, bet perskaičiuotos proporcingai dirbtam laikui.

„Sodros“ duomenimis, š. m. sausį Lietuvoje buvo apie 122.000 (neskaitant asmenų iki 29 m. ir pensinio amžiaus asmenų) pagal darbo sutartis visą mėnesį dirbančių asmenų, kuriems buvo priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo mažesnės nei MMA sumos. „Šių asmenų vidutinės pajamos per mėnesį buvo tik 203 Eur, todėl jų įgytas draudimo stažas bus proporcingai mažesnis ir tai turės įtakos pensijos dydžiui“, – paaiškino „Sodra“ savo rašte Vyriausybei.

Todėl Vyriausybei pasiūlyta priimti nutarimą, kuriuo išreiškiama parama p. Sysui pateiktam įstatymo projektui.

Finansų ministerija ir „Sodra“ pastabų bei priekaištų šiai pozicijai neturėjo. Teisingumo ministerija atkreipė dėmesį, kad siūlymas atitinkamiems darbdaviams padidins išlaidas socialinio draudimo įmokoms – vidutiniškai per mėnesį 71 Eur nuo vieno darbuotojo. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomone, „darbdaviai, skaičiuojantys įmokas nuo ne mažesnės negu MMA sumos, įgytų konkurencinį pranašumą“.

Seimui siūloma šį p. Syso projektą svarstyti rudens sesijoje kartu su kitais Vyriausybės pasiūlymais dėl mokestinių įstatymų pakeitimo.

Iki šiol Vyriausybė deklaravo poziciją, kad darbdavys privalėtų mokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA atėmus neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), taikomą socialiniam draudimui, – 100 Eur. Įgyvendinus tokius pokyčius (t. y. pritaikius NPD socialinio draudimo įmokoms) minimali darbo užmokesčio suma, nuo kurios būtų skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos dabar siektų 280 Eur.