Nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, raštus dėl delegavimo į darbo ginčų komisijas ar dėl išbraukimo iš jų deleguoti reiks ne Trišalės tarybos pirmininkui, o Lietuvos Respublikos vyriausiajam  valstybiniam darbo inspektoriui .

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-344  „Dėl darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“.