Birželio 30 d., Vilniuje, vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Tarybos posėdis.

Posėdžio dalyviai aptarė naujojo Darbo kodekso niuansus bei esminius taikymo aspektus. Detali darbotvarkė pridedama.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos

 TARYBOS POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

Vilnius, J.Jasinskio 9 – 301

 2017  m. birželio 30 d.

Posėdžio pradžia – 10 val., numatoma pabaiga – 16 val.

 

 

  1. Dėl naujojo Darbo kodekso taikymo problemų. Iššūkiai ir profesinių sąjungų uždaviniai.
  1. Dėl pasikeitimų socialinio draudimo srityje.
  1. Dėl Darbo tarybų sudarymo galimybių ir būtinų veiksmų.
  1. Dėl kolektyvinių sutarčių galiojimo teisėtumo.
  1. Dėl LMP metinės ataskaitinės konferencijos.
  1. Informacija dėl mokymų pagal LPSK vykdomą socialinio dialogo projektą.
  2. Dėl darbdavių informavimo apie profesinių sąjungų valdymo organų atstovus.
  3. Informacija dėl BOA projekto perspektyvos.
  4. Informacija iš profsąjungos komitetų dėl padėties įmonėse.
  5. Kiti klausimai.