2017 m. birželio 21 d. Europos Parlamente ir už jo ribų Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) suteikė visiems suinteresuotiems asmenims galimybę pareikšti savo nuomonę valdybai ir dalyvauti keičiantis nuomonėmis su valdybos nariais, Europos paslaugų elektroninių kortelių tema. Kas yra Europos paslaugų elektroninės kortelės ir kokia apie jas profesinių sąjungų nuomonė?

Europos paslaugų e. kortele būtų siekiama supaprastinti sudėtingą administravimą paslaugų teikėjams, norintiems plėsti savo veiklą į kitas valstybes nares.

Pasak ekspertų, ji užtikrintų, kad valstybės narės galėtų taikyti pagrįstą reglamentavimą. Naudodami šią e. kortelę, paslaugų teikėjai galėtų taikyti visiškai elektroninę ES lygmens procedūrą, kad atliktų reikalingus formalumus plėsdami veiklą į užsienį, ir taip jiems būtų suteiktas didesnis teisinis saugumas bei gerokai supaprastinti administraciniai aspektai.

Turėdami e. kortelę, paslaugų teikėjai galėtų išvengti administracinių kliūčių, pavyzdžiui, neaiškumų dėl to, kokius reikalavimus taikyti, būtinybės pildyti skirtingas formas užsienio kalba, dokumentų vertimo, tvirtinimo ar autentifikavimo ir būtinybės imtis neelektroninių procedūrinių veiksmų ir kt. (Daugiau informacijos)

Tačiau Europos profesinės sąjungos taip pat išreiškė savo nuomonę, teigdami, kad šiame siūlyme nebuvo laikomasi darbuotojų interesų.
 
Ir nors elektroninių paslaugų kortelių sistema turėtų suteikti galimybę įmonėms, norinčioms teikti tarpvalstybines paslaugas,  naršyti per administracinius formalumus vienu paspaudimu, pasak profesinių sąjungų, tai sukels ir neigiamus padarinius:
  • Atnaujins nesantaiką ir diskusijas tarp šalių narių ir jų atstovų , dėl šalies kilmės principo, kuris jau seniai išimtas iš Paslaugų direktyvos.
  • Sudarys kliūtis priimančios valstybės narės įstatyminei kontrolei.
  • Sukels papildomų nereikalingų trukdžių šiuo metu vykstančioje Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrėjimo diskusijoje.
  • Paskatins teisinius ir įprastus įsipareigojimus apeinančių įmonių bei fiktyvių savarankiškų darbų pagausėjimą, kadangi siūloma elektroninė paslaugų kortelė galios neribotą laiką. 

 

 

Parengta remiantis EFFAT ir IMCO inf.