Europos profesinių sąjungų Konfederacija ragina Europos Komisiją efektyviau spęsti profesinių ligų skaičiaus didėjimo problemą Europoje: raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių su darbu susijusių negalavimų. Visoje Europoje nuo šių sutrikimų kenčia milijonai darbuotojų ir dėl jų darbdaviai patiria milijardus eurų nuostolių. Šios problemos sprendimas padėtų prailginti darbuotojų gyvenimo trukmę ir būtų naudingas verslui, bet pasak ETUC, Europos komisija nepakankamai dėl to stengiasi.

Nugaros skausmas paralyžiuoja Europą” – sakė ETUC generalinis sekretorius Esther Lynch. “Beveik 9 milijonai darbo dienų Pranūzijoje išnyko vien tik dėl nugaros skausmo ir kitų kaulų problemų, o senstant Europos darbo jėgai, situacija tik blogės“.

2013 metais Europos Komisija atsisakė paremti darbdavių ir profesinių sąjungų siūlomą direktyvą dėl ‘ergonomikos darbo vietoje’ ir vietoj to išleido neprivalomą rekomendaciją.

 „Todėl jau laikas Komisijai pripažinti, kad jų rekomendacijos nepakanka. Reikia nuveikti daugiau”.

Paprastai darbo vietoje raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų atsiranda ne dėl vienos priežasties; dažnai jiems įtakos turi įvairūs veiksniai.

Įvairios fizinės priežastys ir organizaciniai rizikos veiksniai yra susiję su sunkiu darbu, suvaržymu, netinkama kūno padėtimi, sunkių krovinių krovimu, ypač kai tai daroma lenkiantis arba pasisukant, pasikartojančiais arba jėgos reikalaujančiais judesiais, vibracija, prastu apšvietimu arba šalta darbo aplinka, darbu greitu tempu, per ilgu sėdėjimu arba stovėjimu toje pačioje padėtyje.

Vis daugiau įrodymų patvirtinamas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ryšys su psichosocialiniais rizikos veiksniais (visų pirma kartu atsižvelgiant ir į fizinės rizikos veiksnius), įskaitant:

  • aukštus darbo reikalavimus arba mažą autonomiją;
  • žemą pasitenkinimo darbu lygį.

Visi pavyzdžiai rodo, kad gyvename laikotarpyje, kai nuolat didinamas darbo tempas, įpareigoja darbuotojus nuolat skubėti ir sumažina jų veiklos laisvę.

Su šiomis problemomis daugiausia susiduria darbuotojai iš maisto, metalo, automobilių, statybos, žemės ūkio, transporto ir sveikatos apsaugos sektorių..

Todėl pagrindinis EK tikslas turėtų būti – apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą.

Reikia skatinti puoselėti rizikos prevencijos kultūrą, kad Europoje būtų pagerintos darbo sąlygos.

Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai vystosi laikui bėgant, todėl reaguoti reikia jau dabar.

Vieno sprendimo būdo nėra, tačiau dauguma sprendimo būdų yra paprasti ir nebrangūs, pvz., vežimėlio įsigijimas, dėl kurio būtų lengviau perkelti prekes, arba darbo priemonių ant stalo išdėstymo pakeitimas.

Formuojant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų valdymo požiūrį, taip pat reikia atsižvelgti į sveikatos stebėseną, sveikatos gerinimą ir nuo šių sutrikimų jau kenčiančių darbuotojų reabilitaciją ir reintegraciją.

Europos direktyvose, valstybių narių taisyklėse ir gerosios patirties gairėse jau pripažįstama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos svarba.

Visgi, tai neturi būti vien tik rekomendacinio požiūrio. Turi būti sukurtos tam tikros taisyklės ir reikalavimai, kurie užtikrintų prevenciją nuo pavojų darbe.

Prevencija yra svarbiausias dalykas. Reikalingos veiksmingos taisyklės ir reikalavimų vykdymo užtikrinimas. 

 

Prengta remiantis ETUC, OSHA.Europe inf.