Kiekvieno vadovo rūpestis – užtikrinti, kad darbuotojai kokybiškai atliktų skirtus darbus (t. y. garantuoti, kad organizacija judėtų tikslingai – numatyta kryptimi). Deja, dažnai pats darbo rezultatas tampa svarbesnis už įmonėje dirbančius žmones. 

 

Remiantis rugpjūčio mėnesio apklausos rezultatais, galima teigti, kad darbuotojams ypač svarbus tinkamas įvertinimas už atliktą darbą (41,7 proc.)

Tinkamas įvertinimas nesusideda vien tik iš materialinių motyvų (šie, pagal apklausos rezultatus, sudaro tik 16,7 proc.) Nors materialinės darbo sąlygos ir skatina pasirinkti profesiją, darbovietę, siekti gerų darbo rezultatų, tačiau žmonės paprastai nemažiau dėmesio kreipia į dvasinius ir socialinius skatinimo poreikius. Tai pamiršę darbdaviai, vis dar laikosi senos nuostatos, kad darbas žmonėms iš esmės yra „blogis“ ir kad atlyginimas jiems yra svarbiau už patį darbą. 

Vis gi, apklausos rezultatai rodo, kad, pasak darbuotojų, gerus darbo rezultatus nulemia ir darbo organizavimas (33,3 proc.), pačio darbuotojo gabumai ir charakterio ypatybės ( 8,3 proc.)

Tai rodo, kad neretai pamirštama, jog darbuotojai gali ir nori patys save realizuoti bei prisidėti prie įmonės sėkmės (jei, aišku, tam sudaromos tinkamos sąlygos). Nenuostabu, kad nesulaukę vadovo palaikymo dauguma jų palieka organizaciją ir ieško laimės kitur… 

Pasak psichologo F. Herzbergo, veiksniai, keliantys pasitenkinimą darbu, skiriasi nuo nepasitenkinimą keliančių veiksnių. Veiksniai, kurie kelia nepasitenkinimą darbu, yra tokie: vadovavimo kokybė; atlygis; kompanijos politika; fizinės darbo sąlygos; santykiai su kitais; darbo užtikrintumas. Šių veiksnių pašalinimas dar negarantuoja, kad darbuotojai bus patenkinti ir motyvuoti dirbti. Norint didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu reikėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius: galimybės likti poste bei tobulėti; pripažinimas; atsakomybė; laimėjimai. Gerai žinoma, jog pasitenkinimas darbu turi įtakos darbo produktyvumui. Akivaizdu, kad laimingas ir motyvuotas darbuotojas bus labiau suinteresuotas siekti geresnių rezultatų ir organizacijos tikslų. Nepamirškite, kad įmonių veiklos galutinį rezultatą visada lemia žmonės. Taigi, kad organizacija būtų sėkminga ir efektyvi, vienas pagrindinių jūsų, kaip vadovo, tikslų turėtų būti darbuotojų gerovė. Rūpinkitės jais ir jie rūpinsis jūsų įmonės rezultatais.

 

Parengta remianti PsichologijaTau inf.