2016 m. gegužės 31 d. Darbuotojų grupė surengė neeilinį posėdį Hagoje, Nyderlandų ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos patalpose. Šis posėdis, be kita ko, buvo gera galimybė įvertinti besibaigiantį Nyderlandų pirmininkavimą ES Tarybai.Po Nyderlandų ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkės Mariëtte Hamer ir EESRK Darbuotojų grupės pirmininkės Gabriele Bischoff įžanginių kalbų vienas iš svarbiausių diskusijų klausimų buvo Europos socialinių teisių ramsčio ateitis – iniciatyva, dėl kurios Europos Komisija neseniai pradėjo viešas konsultacijas.

Profesinių sąjungų manymu, ši iniciatyva labai svarbi Europos Sąjungos raidai pasireiškiant euroskeptiškoms tendencijoms, kurios kelia pavojų jos egzistavimui.

Popietiniame posėdyje daugiausia dėmesio skirta didėjančiam euroskepticizmo ir nacionalizmo pavojui. Su šiomis dviem tendencijomis Nyderlandams teko susidurti per referendumą dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo.

Įvairių ES šalių žurnalistai, profesinių sąjungų ir mokslo atstovai aptarė šio reiškinio, keliančio rimtą grėsmę socialiniam acquis nacionaliniu ir Europos lygmenimis, poveikį profesinių sąjungų ir darbuotojų teisėms.

Šis poveikis jau juntamas daugelyje šalių, tarp jų ir Jungtinėje Karalystėje, kurioje vyriausybė šiuo metu skatina profesinėms sąjungoms labai nepalankius teisės aktus.

Baigiantis posėdžiui, Gabriele Bischoff pabrėžė, kad Europa turi skatinti darbuotojams ir piliečiams palankų projektą, ir paragino profesines sąjungas ginti darbuotojų, kurie jaučiasi marginalizuoti ir apleisti tradicinių politinių grupių, interesus.

 

EESC inf.