Prasidėjus finansų krizei, pagausėjo naujų darbo sutarčių ir darbo santykių formų, įskaitant nefiksuoto darbo laiko sutartis, smulkius darbus ir per interneto tarpininkus atliekamą darbą. Nors inovacijas ir kūrybingumą skatinti būtina, dėl naujų darbo santykių formų daug darbuotojų taip pat susiduria su padidėjusiu netikrumu.

EESRK nuomonėje, kuri buvo priimta gegužės mėn. plenarinėje sesijoje (pranešėja Kathleen Walker Shaw), teigiama, kad tai lėmė nelygybę darbo rinkoje.

EESRK mano, kad reikia tinkamai įvertinti tikrąjį šių naujų darbo santykių poveikį darbo standartams, socialinės apsaugos sistemoms bei pragyvenimą užtikrinančiam darbo užmokesčiui ir spręsti su tuo susijusias problemas. Socialinės paramos modeliai taip pat turi būti pritaikyti taip, kad apimtų lankstesnes užimtumo formas. Į šiuos klausimus reikėtų atsižvelgti plėtojant ES socialinių teisių ramstį.

Siekiant kurti veiksmingesnę ES užimtumo politiką, reikėtų geriau suprasti kintantį darbo ir darbo santykių pobūdį. Pavyzdžiui, EESRK mano, kad mokymosi visą gyvenimą, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybės turėtų tapti prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų galimybę rasti darbą pasaulinėje darbo aplinkoje, kurioje naudojamos aukštosios technologijos.

Taip pat reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų siekiant nustatyti pažeidžiamas grupes ir, kalbant apie interneto platformas, visuomenės patalką ir kitas naujas savarankiško užimtumo formas, spręsti su atsakomybe už nelaimingus atsitikimus, padarytą žalą ir nesuteiktas paslaugas susijusius klausimus.

Labai svarbu, kad šiame procese dalyvautų pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai, jei Europos Komisija siekia parengti atitinkamas nuostatas, skirtas apsaugoti tiek darbuotojų, tiek darbdavių poreikius.

EESRK inf.