2016 m. balandžio 21 d. Darbuotojų grupės išplėstos sudėties prezidiumo nariai Londone susitiko su Didžiosios Britanijos profesinių sąjungų atstovais aptarti Jungtinėje Karalystėje įvyksiančio referendumo dėl narystės ES. Didelė dauguma Jungtinės Karalystės profesinių sąjungų pritaria tam, kad šalis liktų ES, nes, kaip pažymėjo keletas kalbėtojų, Europa turėtų visiems suteikti galimybę teisių, užimtumo ir ekonomikos klestėjimo požiūriu.

Dalyviai pasidžiaugė, kad Darbo tyrimų departamentas (Labour Research Department) Darbuotojų grupės prašymu pačiu laiku atliko tyrimą, kuris buvo paskelbtas, kai Jungtinės Karalystės vyriausybė pateikė profesinių sąjungų teisės akto projektą, kuris bene labiausiai per pastaruosius 30 metų suvaržo profesinių sąjungų teises.

Šiuo tyrimu „Krizė ir darbo santykių raida Jungtinėje Karalystėje“ (The crisis and the Evolution of Labour Relations in the UK, http://www.eesc.europa. eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081) paaiškinama tai, kas siūloma teisės akte, ir daroma išvada, kad keletas priemonių, kurių ėmėsi konservatorių vadovaujama vyriausybė, jėgų balansą darbo vietos klausimais pakreipė darbdavių naudai.

Todėl dalyviai išsakė nuomonę, kad Jungtinės Karalystės darbuotojams būtų geriau tokioje ES, užtikrinantis teises užtikrinantis acquis gina juos tokių išpuolių prieš darbuotojų teises atveju, ir kad darbuotojai Jungtinėje Karalystėje ir ES yra suinteresuoti kartu siekti geresnės socialinės Europos.

Posėdis baigėsi optimistine gaida: dalyviai pabrėžė, kad jie remia teisingą ir socialinę Europą, ir yra pasiryžę priešintis Jungtinės Karalystės profesinių sąjungų įstatymo projektui ir bet kokiam bandymui sumažinti darbuotojų teises Didžiojoje Britanijoje ar kitur. Neseniai Europos Komisijos pasiūlytas socialinių teisių ramstis yra tvirtas pagrindas, kuriuo remdamosi profesinės sąjungos gali įgyvendinti šiuos bendrus tikslus.

 

EESC inf.