Valstybinė darbo inspekcija kviečia teikti paraiškas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU–OSHA) organizuojamam Europos Geros praktikos apdovanojimų konkursui

Viena iš pagrindinių 2016 – 2017 m. Europos saugių darbo vietų informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ priemonių yra geros praktikos pavyzdžių nustatymas ir platinimas ES mastu. Geros praktikos apdovanojimų tikslas – pripažinti organizacijas, kurios išskirtinai ir naujoviškai sprendžia darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Tokių pavyzdžių yra laukiama ir iš Lietuvos įmonių.

Kokie geros praktikos pavyzdžiai galėtų būti teikiami?

Paraiškose turėtų būti aiškiai aprašyta, kaip amžiaus / DSS valdymo gerosios praktikos priemonės senėjančios darbo jėgos sąlygomis buvo taikomos darbo vietoje, be to, gali būti pateikiami įrodymai, kuriais patvirtinama:

  • visapusiškas požiūris į saugą ir sveikatą darbe, įskaitant visus amžiaus valdymo darbe aspektus;
  • viso gyvenimo ciklo principo taikymas prevencijai;
  • realūs ir įrodomi teigiami pokyčiai, susiję su sauga, sveikata ir gerove darbe;
  • veiksmingas darbuotojų ir jų atstovų dalyvavimas;
  • pirmenybė teikiama ne individualioms intervencijoms, o kolektyvinėms priemonėms (sveikatingumo skatinimas turėtų būti derinamas su sveikatos apsauga);
  • įgyvendintų priemonių ilgalaikis tvarumas;
  • galimybė tai pritaikyti kitose darbo vietose (kitose valstybėse narėse, kituose sektoriuose ir kitokio dydžio įmonėse);
  • savalaikiškumas (intervencinė priemonė turėtų būti pradėta taikyti neseniai arba neturėtų būti plačiai žinoma).

Bendrą informaciją apie gerosios praktikos apdovanojimus rasite: čia.
Visas nacionalines paraiškas – nepriklausomai nuo paraišką teikiančios organizacijos dydžio ar veiklos sektoriaus – pirmiausia nagrinėja EU–OSHA nacionalinis ryšių punktas (Lietuvoje – tai Valstybinė darbo inspekcija), vėliau atrinkti geriausi pavyzdžiai bus siunčiami europiniam vertinimui.
Paraiškos forma

Užpildytų paraiškų laukiama iki 2016 m. spalio 10 d. el. paštu: nerita.sot@vdi.lt.

 

VDI inf.