Šiandien  UAB „Kalnapilio -Tauro Grupė”  pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis: peržiūrėti darbo apmokėjimo priedai, darbo tvarkos taisyklės, padidintos kai kurios socialinės garantijos. 

Deja, dėl neprognozuojamos situacijos priimant naują socialinį modelį daugelyje įmonių darbdaviai vengia prisiimti  ilgalaikių įsipareigojimų ir  pirmą kartą sutartis galios tik vienerius metus.

 

 

Susitikimo metu įmonės gamybos direktorius taip pat  informavo darbuotojus apie 2015 m. veiklos rezultatus ir perspektyvas 2016 m. 

Buvo išrinkti atstovai į darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą.

LMP inf.