Socialinių reikalų ir darbo komitetas šią savaitę planuoja posėdžiauti 2 dienas –2016-04-06 (trečiadienį) ir 2016-04-08 (penktadienį).

Posėdžių pradžia – 9 val.

Vieta – Seimo III r. 613 k..

Toliau rasite SRDK posėdžių darbotvarkes.

2016-04-06 DARBOTVARKĖ

2016-04-08 DARBOTVARKĖ