Š.m. kovo 30 d. AB ” Nordic Sugar Kėdainiai” darbuotojų susirinkime buvo pasirašyta aštuntoji įmonės kolektyvinė sutartis. 

Susirinkime AB”Nordic sugar Kėdainai” valdybos pirmininkas Jesper Thomassen informavo apie įmonės veiklos perspektyvas ES keičiantis cukraus pramonę reguliuojančioms taisyklėms, supažindino su Kėdainių fabrike numatomomis investicijomis, paskelbė apie valdybos sprendimą išmokėt  atlyginimą už metinius gamybos rezultatus ir kt.
Įmonės direktorius Dainius Cibulskis pristatė kolektyvinės sutarties vykdymo ataskaitą, atsakė į klausimus. 
Profsąjungos komiteto pirmininkė Vida Liutkevičienė supažindino su naujos kolektyvinės sutarties projektu. Susitarta dėl darbo užmokesčio padidinimo vidutiniškai 5,5 proc., padidintos kai kurios socialinės išmokos, darbuotojai toliau bus draudžiami papildomu sveikatos draudimu, bus suteikta daugiau dienų atostogų ir kt.
Darbuotojų susirinkimas balsų dauguma pritarė naujam kolektyvinės sutarties projektui (iš 226 darbuotojų susirinkime dalyvavo 139 ).
 
Nordic Sugar Kėdainiai kolektyvinė sutartis pirmą kartą pasirašyta tik vieneriems metams. Ankstesnė kolektyvinė sutartis galiojo 3 metus.  Deryboms įtaką turėjo vykstanti  cukraus reforma (nuo 2017 m.  ES naikinamos cukraus kvotos) ir gręsianti  darbo santykių reforma. Tai dar kartą patvirtino, kad profesinės sąjungos teisingai nukreipė savo pastangas dirbant su darbo įstatymų numatomais pakeitimais (socialiniu modeliu). Darbdaviai daugiausiai stengiasi vadovautis šalyje veikiančiais darbo įstatymais ir nenori prisiimti per kolektyvines sutartis žymiai didesnių įsipareigojimų kaip įprasta pvz. Skandinavijos šalyse.