Lietuvos pieno gamintojų asociacija trečiadienį Vilniuje surengė piketą reikalaudami aukštesnių pieno supirkimo kainų. Anksčiau ūkininkai žadėjo į sostinę atsivežti karvių, tačiau Vilniaus savivaldybė uždraudė protestuoti su gyvūnais, todėl karvėmis persirengti teko patiems ūkininkams. Tiesa, karvių proteste irgi buvo, tik jos liko sunkvežimyje.

Į protesto akciją susirinko apie tūkstantis ūkininkų. Jie būriavosi prie Seimo, o paskui patraukė link Žemės ūkio ministerijos, kur visą mėnesį ketina protestuoti pasistatę palapinę. 

Protestavę pieno gamintojai pateikė šiuos reikalavimus:

  • ​ Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės atsistatydinimas. 
  • 70 mln. eurų  nuostoliams už 2015 m. kompensuoti.
  • „Pienas LT“ pieno perdirbimo įmonei – svarbaus ekonominio projekto statusas ir 15 mln. eurų investicijoms.
  • Pieno rinkos gyvybingumo palaikymo fondas iš už pieną surenkamo PVM dalies (16 proc.).
  • Tiesioginių išmokų už pirmuosius hektarus (perskirstymo išmokos) schemos netaikymas.
  • 2016-aisiais metais už kvotinio pieno toną mokėti po 25,20 eurų.
  • 30 proc. sumažinti Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų skaičių.
  • Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo atšaukimas.
  • Vyriausybės spaudimas ES skirti papildomą finansinę paramą.
  • Žemės ūkio rūmų veiklos finansavimas. 

15 min. inf

Nuotrauka shutterstock