Kovo 17-18 dienomis  Vilniuje vyko tarptautinė Europos Sąjungos darbo teisės ekspertų tinklo (SEEurope) konferencija. ES darbo teisės mokslininkai-ekspertai iš 18 Europos Sąjungos universitetų išklausė Lietuvos darbo teisės specialistų pranešimus apie LR Vyriausybės Socialinio modelio projektą, jame siūlomus pakeitimus darbo teisėje ir iš to kylančias grėsmes bei negailėjo naudingų patarimų profesinėms sąjungoms.

Advokatas dr. Nerijus Kasiliauskas trumpai apžvelgęs kolektyvinio atstovavimo istoriją, nagrinėjo profesinių sąjungų vietą atstovaujant darbuotojus ir siūlomus pasikeitimus kolektyvinių derybų sistemoje. Pasak jo, ypač svarbu atkreipti dėmesį į norą ženkliai sumažinti profesinių sąjungų garantijas – iš jų norima atimti teisę į informavimą ir konsultavimą ir t.t. Net saugumo darbe klausimus norima atriboti nuo profesinių sąjungų.

Darbo kodekso projekte siūloma darbdavio iniciatyva privalomai steigti darbo tarybas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose dirba daugiau negu 20 darbuotojų. Pranešėjas abejojo, ar pakaks kompetencijos darbo tarybų atstovams ginčyti darbdavio sprendimus, kreiptis į teismą ir pan. Tikėtina, kad darbuotojų atsovavimas žymiai susilpnės.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas palygino darbuotojų atleidimo priežastis, sąlygas bei garantijas siūlomame darbo kodekso projekte su dabar galiojančiomis.

Taip pat, buvo aptarti pasikeitimai sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus. Pristatyta turima teigiama patirtis sprendžiant individualius darbo ginčus per darbo ginčų komisijas. Trūkumu įvardinta nešališkumo ir kompetencijos stoka, nors pats sprendimo būdas įvertintas teigiamai, nes bylų teismuose sparčiai mažėja.

Vilniaus universiteto dėstytojai Beata Martišienė, Martynas Austys bei Inga Klimašauskienė pristatė numanomas problemas taikant lanksčias užimtumo formas, darbo asmeninio bei šeimos suderinamumo bei lankstaus darbo laiko galimybes.

Siekiant, kad tarptautiniai ekspertai geriau susipažintų su situacija regione, buvo pristatyti Latvijos darbo teisės ekspertės Sigitos Kravale bei Suomijos ekspertės Marios Jauhainen pranešimai apie pasikeitimus reguliuojant darbuotojų teises bei darbo sąlygas šalyje. Po pranešimų vyko diskusija.

Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) atstovė Isabelle Schoemann pažymėjo, kad profesinėms sąjungoms svarbu surasti tinkamus ir subalansuotus  argumentus pasinaudojant TDO, ETUC ir  kt. šaltiniais. Darbo santykiai, kaip sistema veikia tik tada, kai dalyvauja trys šalys – valstybė, darbdaviai ir profsąjungos. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad nuo 2009 m. krizės ETUI mato “madingas” tas pačias  liberalias ES darbo santykių reguliavimo tendencijas. Jaučiamas didelis Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo, Europos centrinio banko spaudimas, tačiau rezultatų po tokių reformų nėra nei vienoje šalyje, naujų darbo vietų neatsiranda. Tą patvirtino ir Vengrijos ekspertas, nes ten panašios reformos įvyko prieš kelis metus.

SEEurope tinklo dalyviai paragino profesines sąjungas būti kritiškomis, mąstyti nestandartiškai, panaudoti ne tik teisines, bet ir kitas galimybes atstovaujant darbuotojų interesams.

   

LPSK ir LMP inf.