Antradienį, sausio 12 dieną Panevėžyje įvyko išvažiuojamasis Trišalės tarybos posėdis. LR Trišalės Tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su  VŠĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru  bei VŠĮ Profesinio rengimo centro mokymo baze.

Darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Msilionis informavo, kad šiame centre sudaromos sąlygos mokytis bedarbiams su darbo biržos siuntimu, dirbantiesiems su darbdavių siuntimu bei asmenims, atvykusiems mokytis savo iniciatyva.

Posėdžio dalyviai taip pat apsilankė profesinio rengimo centro mokymo bazėje. Kaip pažymėjo Panevėžio profesinio rengimo centro direktorius Bronius Sadula, vienas iš pagrindinių Panevėžio profesinio rengimo centro tikslų – modernizuoti rengiamų specialybių mokymo bazę taip, kad parengtų specialistų kvalifikacija atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos keliamus reikalavimus.

Išklausę  Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento profesinio mokymo skyriaus vedėjo M. Griškevičiaus bei Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjo L. Kadžio pranešimus, posėdžio dalyviai svarstė, kaip pagerinti bendrojo lavinimo mokyklų sąsają su profesiniu mokymu.

 

Nors nuomonių būta įvairių, tačiau galutinį kreipimosi į aukštesnes valdžios institucijas variantą apsispręsta suformuluoti kitame posėdyje.

Be to, buvo svarstyti tokie klausimai, kaip minimalios mėnesinės algos didinimo galimybės nuo liepos 1 dienos bei Trišalės tarybos, komitetų ir komisijų prie Trišalės tarybos nuveikti 2015 metų darbai. Kitą Trišalės Tarybos posėdį nuspręsta surengti vasario 9 dieną.

 Daugiau informacijos apie posėdį galite rasti čia.

LPSK inf.