Sausio 6 d. Mardino mieste buvo įkalinti 35 darbuotojai, kurie surengė taikų protestą prieš drastišką ir staigų 141 darbuotojo atleidimą tarptautinės tabako bendrovės Philp Morris Pakistano filiale.

Apie masinį atleidimą darbuotojai buvo informuoti lapkričio 21, vos atvykus į darbą. Vadovybė pranešė, kad atleidimo laiškai jau buvo išsiųti paštu jiems  į namus.

Po to, kai vadovybė atsisakė tartis dėl atleidimo ir pradėjo spausti darbuotojus priimti šį sprendimą, kartu su vietinės profesinės sąjungos parama, kurios pirmininkas Abrar Ullah taip pat pateko tarp suimtųjų, darbuotojai pradėjo nenutrūkstančią protestų bangą prie fabriko vartų.

Reaguodama į darbuotojų protestą, vadovybė nedelsiant iškvietė policiją.

Sausio 6 d. protestuojantys darbuotojai drauge su profesinės sąjungos atstovais vadovybei ketino įteikti reikalavimų raštą, tačiau remiantis Viešosios tvarkos įstatymu, net 35 iš jų, nedelsiant buvo sulaikyti policijos.

Po masinių areštų, solidarumo delegacija iš IUF- Pakistano Maisto Darbuotojų Federaciją (PFWF) padalinio, tikėjosi susitikti su demonstrantais prie Policijos nuovados. Tačiau areštuoti darbuotojai buvo perkelti į Bannu kalėjimą, kuris maždaug už 250 kilometrų nuo Mardino ir dar žinomas, kaip Talibano aktyvistų įkalinimo vieta.

PFWF ir IUF aktyviai rėmė ir padėjo šiam įvykiui besipriešinantiems darbuotojams.

 

Solidarizavusis įvairių šalių profesinėms sąjungoms, siunčiant raginimus išlaisvinti įkalintuosius Vyriausybei, tęsiant demonstracijas, buvo pasiektas tikslas:

Sausio 10 d. įkalinti darbuotojai ir profesinės sąjungos prezidentas buvo paleisti į laisvę.

 

Tik solidarumo ir bendro darbo dėka pasiekiami tokie rezultatai. 

 

 

IUF inf.