LRS Kanceliarijos Teisės Departamentas pateikė išvadas dėl Lietuvos Respublikos „Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projekto“.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projektas ypač aktualus tiems, kurie atleidžiami iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Ankščiau esame rašę, jog Socialinių reikalų ir darbo ministerija ilgai delsė prie pristabdydama projektą LR Trišalės tarybos nariams, todėl projektas nebuvo tinkamai suderintas tarp socialinių partnerių.

Pasak Teisės departamento pateiktų išvadų, įstatymo projektas daugelyje vietų yra nekonkretus ir tikslintinas, o jo nustatomas reguliavimas gali sukelti teisinių ir socialinių pasekmių darbdaviams ir darbuotojams. Atsižvelgiant į tai, Teisės departamento išvadose siūloma įstatymo projektą suderinti su Lietuvos Respublikos Trišale taryba bei paprašyti Vyriausybės išvados dėl siūlomo teisinio reguliavimo.

 

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADOS DĖL LR „ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO ĮSTATYMO PROJEKTO“

 

Primename, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija LR Trišalės tarybos pirmininkui, SADM viceministrui Gintarui Klimavičiui jau pateikė 9 siūlymus, kurie palengvintų darbuotojų sąlygas.