Šiaurės sąjunga (Nordiska Unionen) palaiko Suomijos profesines sąjungas kovoje su silpnėjančiomis kolektyvinėmis derybomis. Naujausi Suomijos vyriausybės pasiūlymai ne tik pavojingi, bet ir griaunantys visą Šiaurės gerovės modelį.

Sąjunga reikalauja, kad Suomijos Vyriausybė atsisakytų savo veiksmų ir atkurtų galiojusias kolektyvinių derybų sąlygas.

Kartu su kitomis Šiaurės profesinėmis sąjungomis ji pasiruošusi imtis veiksmų ir paremti Suomių profesinių sąjungų judėjimus prieš Suomijos ministro pirmininko taupymo paketą, skaudžiai paliesiantį daugybę darbuotojų.

Suomijos ministras pirmininkas Juha Sipilė paskelbė planus, kuriais siekiama atgaivinti euro zonos narės ekonomiką po trejus metus trukusios recesijos. Pagal vyriausybės planą ketinama sutrumpinti atostogas, sumažinti pensininkams kompensacijas už būstą, apkarpyti išmokas už viršvalandžius ir darbą sekmadieniais.

Ne gana to, kad taikydama priverstinius teisės aktus, Suomijos vyriausybė ketina įvesti šiuos pokyčius, socialinių partnerių savarankiškumas susidūrė su sunkumais sprendžiant tradicinius, per socialinį dialogą reglamentuojamus, klausimus.

Derybos tarp Suomijos konfederacijų dėl alternatyvių sprendimo būdų baigėsi 2.12.2015. Profesinės sąjungos pasiruošusios ir toliau tęsti derybas, siekiant geriausių ir palankiausių rezultatų, tačiau darbdavių organizacijos iš šių derybų jau pasitraukė.

Šiaurės sąjunga nerimauja dėl Suomijos maisto sektoriaus darbuotojų ir to, kaip tokios taupymo priemonės ateityje palies įvairių darbuotojų grupes.

Šiaurės sąjunga nori priminti, kad Šiaurės gerovės modelis yra vertas kovos. „Šiaurės šalyse tai visada įmanoma per derybas ir tarpusavio bendradarbiavimą tarp darbuotojų ir darbdavių sudėtingais klausimais.  Tai visada buvo kelias kurti gerovę ir užimtumą. Dabartiniu laikotarpiu, kai visa Europa susiduria su sunkia ekonomine situacija ir pabėgėlių krize, mes neturime numesti šalin Šiaurės modelio. Priešingai, mes privalome jį naudoti kaip įrankį, kuris tarpusavy bendradarbiaujant padės išspręsti sudėtingas problemas.“

Šiaurės sąjunga yra Šiaurės maisto sektorių profesinių sąjungų bendradarbiavimo organas. Sąjungą sudaro nariai yra iš Suomijos, Švedijos, Novergijos, Danijos, Islandijos ir Farerų salų.

 

Parengta remiantis EFFAT inf.