Pagaliau gautas „Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projektas” su kuriuo iki šiol nebuvo supažindinti LR Trišalės tarybos nariai.   Projektas ypač aktualus tiems, kurie atleidžiami iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Nors socialiniai partneriai projektą aptarinės rytoj, mes jau turime pirminių pastabų. Papildyta

Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projektas

Šio projekto svarstymas įtrauktas į rytoj vyksiančio LR Trišalės tarybos darbotvarkę.

LR Trišalės tarybos darbotvarkė

Pirminės pastabos:

2 str. –  jei darbuotojas sudarys nenustatytos apimties darbo sutartį ar įsidarbins kelioms valandoms per savaitę, jis neteks teisės į išeitinę išmoką. Taip skatinsim neieškoti darbo, nes įsidarbinti ne visu darbo laiku neapsimokės. Abejonių kelia ir tai, kaip darbuotojas turės pragyventi šešis mėnesius po atleidimo, nes išmoka bus mokama tik po pusės metų.

3 str. – atsiranda išmokos ir darbdaviui nutraukiant darbo sutartį bankroto atveju Iš kur? (juk yra atskiras fondas).

5 str. – įmokos didinamos kada prireiks.

12 str. – labiausiai nukentės darbuotojai, kurių darbo stažas nuo trijų metų iki penkių. Jų išeitinės išmokos dydis bus sumažintas net tris kartus, kai kitų darbuotojų išeitinės išmokos dydis mažėja 30 %. Trišalėje taryboje nebuvo tartasi dėl išeitini išmokų lubų, nes tai reiškia, kad dar sumažės išeitinės išmokos. Juolab, kad šalies ūkio pusantro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio piniginė suma yra didesnėje ES valstybių dalyje – minimali alga.  

13 str. – išmoka išmokama „vėliau” pagal nuostatus nerodomus visuomenei.

13 str. 3d. – neaišku koks darbdavys turės grąžinti Fondui – atleidęs ar priėmęs ? Kas prižiūrės šitą procesą?

14 str. – išmokos bus daromos iš anksto prieš darbo ginčo komisijos sprendimą, jei šalys ginčys?

 

LMP inf.