Nuo 2015 m. gruodžio 1 dienos įsigalioja ir Darbo kodekso 175 straipsnio pakeitimas, kuriame numatyta nauja nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo tvarka atleidžiant darbuotoją iš darbo.

Iki šiol išeinant iš darbo kompensuojamos visos nepanaudotos atostogos.

Darbuotojai iki 2012 m. gruodžio 1 d. turėję nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turėjo teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Įsigaliojus pakeitimams, išeinant iš darbo bus leidžiama gauti kompensaciją daugiausia už trejų metų nepanaudotas atostogas. Taigi ne daugiau nei už 84 dienas.

Darbo kodeksas darbuotojams numato 28 kalendorines dienos kasmetinių atostogų, jeigu kolektyvinėje darbo sutartyje nenumatyta kitaip. 

35 dienų atostogos per metus priklauso darbuotojams iki 18 m., neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m.

 


DELFI

VZ