Lapkričio 25–oji Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Europos profesinės sąjungos šią dieną mini su pažadu nenustoti kovoti su smurtu prieš moteris tol, kol ši problema galutinai nebus išspręsta.

Šokiruojantys faktai:

  • Bent viena iš trijų moterų yra buvusi fizinio ar seksualinio smurto auka.
  • Daugiau kaip viena iš dešimties tų moterų buvo užpulta darbo vietoje – vadovo, kolegos, klientų.
  • Daugiau nei pusė moterų Europos sąjungos šalyse patiria nepageidaujamą seksualinę prievartą, kuri pasireiškia fiziniu kontaktu ar kitomis seksualinio priekabiavimo formomis darbo vietoje.

Profesinės sąjungos intensyviai ir daug dirba siekdamos išvengti šios problemos, tiek darbo vietose tiek namuose.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos atlikti tyrimai rodo, kad:

  • Dauguma profesinių sąjungų Europoje dalyvauja sprendžiant su smurtu prieš moteris susijusius klausimus.
  • Veiksmai, kurių imamasi įtraukia ir kolektyvines sutartis nacionaliniu, sektoriniu ir įmonių lygmeniu.
  • Susitarimai pabrėžia darbdavių įpareigojimą plėtoti prevencijos priemones, susijusias su smurtu. Taip pat įpareigoja darbdavį mokyti vadovus ir darbuotojus gebėti atpažinti smurto darbo vietoje požymius bei kaip to išvengti. Darbovietė turi būti pasiruošusi padėti suteikti medicininę ir psichologinę pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje.
  • Daugelis profesinių sąjungų siūlo teisinę ir kitokią pagalbą savo nariams, nukentėjusiems nuo smurto savo darbovietėse, o kai kuriais atvejais ir šeimoje.
  • Daugelis profesinių sąjungų organizuoja renginius, skirtus aptarti smurto prieš moteris problemą bei aktyviai dalyvauja kitose akcijose.
  • Siekdamos apsaugoti moteris nuo smurto, nacionalinės profesinės sąjungos ramiasi Europos Sąjungos „ Atskiru pagrindų susitarimu dėl priekabiavimo ir smurto  darbe“ susitarimu, kurį 2007 m. pasirašė ETUC, Europos amatininkų, mažų ir vidutinių įmonių asociacija („Businesseurope“1 /UEAPME) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP).

ETUC netrukus pradės ES projektą „ Saugus namie, saugus darbe“, siekdama surasti naujų strategijų, kaip profesinėms sąjungoms efektyviai ir greitai kovoti su smurto prieš moteris problema.

 

Profesinės sąjungos yra visada pasiruošusios ginti moteris nuo visų smurto darbe formų – seksualinio priekabiavimo, prievartos, ujimo, patyčių!


Luca Visentini, General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC): “Violence against women is very widespread, also at the workplace. Trade unions play an important role in combatting violence against women, and will not stop until it is eliminated.”

Montserrat Mir, Confederal Secretary of the ETUC responsible for gender equality issues:“The ETUC will continue to look at the role of trade unions in combatting violence against women, to share good practice and develop policy initiatives in this field, and to encourage trade unionists to do all they can to tackle violence against women and to support women who are the victims of violence.”
 
Jan Willem Goudriaan, General Secretary of the European Public Service Union (EPSU):“Cuts in public services must be reversed to provide targeted services that combat violence against women.”
 
Christine Blower, ETUCE President: “School-related gender-based violence has a damaging effect on education staff and students. Aiming for quality education, ETUCE is committed to fight against this form of violence and to ‘Make Education Safe for All’ (EI campaign) and supports this joint action of the European Trade Union Federations.”
 
Oliver Roethig, Regional Secretary of UNI Europa: “Let’s use the power of media to eliminate violence against women, to transport images of strong and independent women and to promote gender equality all around the world.”
 
Mogens Blicher Bjerregård, President of the European Federation of Journalists (EFJ):“Violence and harassment against women in the news media have become increasingly serious. They not only face physical threats but also digital threats.  The severity of the problem requires not only the authorities to be tough on these crimes but also a culture of change in the workplace and society.”
 
Kerstin Howald, EFFAT Political Secretary for gender equality issues: “At EFFAT we take the issue very seriously. A substantial part of our gender equality work programme is devoted to the fight against sexual harassment and violence against women in the workplace, and we will pursue this particularly in our sectors.”
 
Cristina Tilling, ETF Political Secretary for Gender Equality: “Violence is the main factor that hinders retention of women transport workers in our industry. Workplace violence is one of the main priorities of the ETF Gender Equality Action Plan and we will soon start working on a training module for rank-and-file members in this critical issue.”