Vienas iš pagrindinių aspektų, gerinančių profesinės sąjungos veiklos efektyvumą – dalyvavimas ir narystė. Nuo to, kaip žmonės suvokia galimybę jungtis į profesines sąjungas ir ginti savo teises, neišvengiamai priklauso ir pačių profesinių sąjungų statusas bei veiklos rezultatai.

Veikla, kurią vykdo profesinės sąjungos, gali būti skirstoma įvairiai, tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos ir į tarptautinę praktiką, galima nustatyti šias pagrindines PS funkcijas: pažeistų darbuotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas individualiuose darbo santykiuose, kolektyviniai santykiai, socialinis aprūpinimas, švietimas, politinė veikla, informacijos rinkimas ir analizė.

Visos funkcijos – svarbios, tačiau kurios svarbiausios žmogui bei labiausiai skatina pasirinkti narystę profesinėse sąjungose?

Šį mėnesį tai ir siekėme išsiaiškinti.  

Tyrimo metu paaiškėjo, kad didžiąją dalį respondentų (50 proc.) tapti profesinės sąjungos nariu skatina tiesiog pasitikėjimas profesinėmis sąjungomis, kaip institutais, ginančiais darbuotojų teises. 20 proc., apklaustųjų teigė, kad nemažiau svarbus aspektas skatinantis tapimą profesinės sąjungos nariu – jų teikiama pagalba, iškilus konkrečioms problemoms darbe (pvz., santykiuose su darbdaviu dėl teisių pažeidimo, atleidimo atveju ir pan.), 15 proc. mano, kad didelis profesinių sąjungų privalumas, tai teisinių konsultacijų galimybės, 10 proc. – pasitikėjimas profesinės sąjungos lyderiu, 5 proc.- profesinių sąjungų vykdoma organizacinė veikla.

 

Rezultatai rodo, kad svarbiausias aspektas skatinantis tapti profesinės sąjungos nariu – pasitikėjimas. Galima teigti, kad diskutuojant ir analizuojant įsijungimo į profesinių sąjungų veiklą kontekstą viešojoje erdvėje, reikėtų vertinti ne tik kokį procentą dirbančiųjų apimą profesinės sąjungos, bet ir tai, kaip apskritai ugdomas šiuolaikinių lietuvių pilietiškumo suvokimas bei noras imtis iniciatyvų interesų grupių veikloje. Prie narių skaičiaus profesinėje sąjungoje gausėjimo prisideda ir politika, nukreipta į pilietinę visuomenę bei jos požiūrio į profesines sąjungas formavimą. Vargu ar premjerui nuolatos kartojant, jog profsąjungos – ekonomikos stabdis, formuojamas geras požiūris, tačiau, galima pasidžiaugti, kad žmonės patys geba matyti ir įvertinti profesinių sąjungų veiklą bei jos reikšmę dirbančiam žmogui.

 

 

LMP inf.