Lapkričio 3 d.  vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota konferencija: „Migracija ir integracija – tendencijos ir (ar) galimybės?“, kurioje aptarti pagrindiniai pabėgėlių integracijos klausimai.

„Lietuva jau turi patirties integruojant trečiųjų šalių piliečius. 2007–2013 metais ministerija kartu su kitomis institucijomis įgyvendino Europos pabėgėlių fondo  ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, kurių pagalba mūsų šalyje  buvo kuriama ir tobulinama  prieglobsčio prašytojų sistema,  buvo gerinamos  prieglobstį gavusių ir kitų teisėtai Lietuvoje gyvenančių užsieniečių integracijos sąlygos.  Per vykdomus projektus daugiau kaip 10 tūkstančių trečiųjų šalių piliečių galėjo susipažinti su Lietuva, jos kultūra, mokytis lietuvių kalbos, įgyti profesinių kompetencijų ir pradėti naują gyvenimą. Pradėti darbai bus tęsiami ir įgyvendinant naują 2014–2020 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą“, – šiandien konferencijoje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartkevičius.

Pasak viceministro, 2007–2013 metais buvo įgyvendintas 81 projektas ir juose sudalyvavo daugiau nei 6540 užsieniečių iš trečiųjų šalių. „Šiais projektais pasiekta, jog užsieniečiai iš trečiųjų šalių lengviau integravosi mūsų šalyje, jie išmoko lietuvių kalbos, jiems buvo teikiamos socialinės, psichologinės, teisinės konsultacijos, profesinis orientavimas, informavimas apie paslaugų prieinamumą bei kitos socialinės paslaugos.

Šiandienos renginyje suburtose darbo grupėse pagrindinė diskusijų tema – kaip sėkmingiau integruoti į Lietuvą per dvejus metus numatytus perkelti daugiau nei 1 tūkst. žmonių iš pabėgėlių stovyklų, esančių Italijoje bei Graikijoje, ir 70 Irako pabėgėlių iš Turkijos – tai ir atvykusiųjų  integracija, galimybės jiems užsidirbti pragyvenimui, išlaikyti savo šeimas,  ugdymo įstaigų pasirengimas priimti vaikus, kurie nemoka lietuvių kalbos, sveikatos paslaugų suteikimas,visuomenės ir pačių trečiųjų šalių piliečių pasirengimas priimti bei suprasti vieni kitus. 

 

Konferencijoje dalyvavo ministerijų, vietos savivaldos, verslo, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

 

 

 

 

socmin.lt inf.