Europos komisija informuoja apie Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ir apie tai kokių veiksmų imamasi sprendžiant šią problemą.

Remiantis Europos Komisijos duomenimis, Lietuvoje Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas – tai visų dirbančių vyrų ir moterų vidutinio valandinio atlygio skirtumas. Lietuvoje vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas siekia 13,3% (vidutinis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES – 16,3%).

Vyrų ir moterų bendrųjų pajamų skirtumas yra vyrų ir moterų vidutinių metinių pajamų skirtumas. Šį skirtumą lemia trys moterims nepalankūs veiksniai:

  • mažesnis valandinis atlygis;
  • mažesnis dirbtų apmokamų valandų skaičius;
  • mažesnis užimtumo lygis (pavyzdžiui, pertrauka karjeroje dėl motinystės ar artimųjų priežiūros atostogų).

Lietuvoje vyrų ir moterų bendrųjų pajamų skirtumas siekia 12,3% (vidutinis vyrų ir moterų bendrųjų pajamų skirtumas ES – 41,1%).

Veiksniai, turintys įtakos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui.

ETUC palankiai vertina Europos Komisijos pastangas didinti informuotumą apie lyčių darbo užmokesčio skirtumus ir iš to kylančias svarbias pasekmes, tačiau tuo pačiu metu apgailestauja dėl naujų teisinių nuostatų stokos pertvarkant Vienodo darbo užmokesčio direktyvą.

„Kova su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu turėtų būti akivaizdi, kuriant ilgalaikę lyčių lygybės strategiją, įskaitant ir kolektyvines sutartis. Problemų, susijusių su dirbančiais tėvais sprendimas yra geras žingsnis teisingu keliu, tačiau tai tik viena problemos dalis“- teigia ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini.

ETUC, kartu su kitomis organizacijomis bei individualiais asmenimis atsakydami į viešų konsultacijų susijusių su lyčių lygybės klausimais Europos Sąjungoje ateitį, paprašė Komisijos sukurti naują vyrų ir moterų lygybės strategiją apimant laikotarpį po 2015 m. Tačiau Komisijos tyla dėl tolimesnių veiksmų yra nepriimtina ir rodo, kad ji nesiklauso ES piliečių susirūpinimo jiems gyvybiškai svarbiu klausimu.

 

 

 

ETUC, Europos komisija inf.