Spalio 27 d. vykusiame LR Trišalės tarybos (TT) posėdyje, buvo kalbamasi dėl MMA didinimo perspektyvų, pateikti socialinių partnerių siūlymai dėl socialinio modelio dalių „Socialinis draudimas“ ir „Užimtumas“ teisės aktų projektų, aptarti Darbo biržos aktyvaus įdarbinimo priemonės „Įdarbinimas pasiekiant konkrečiam darbdaviui reikalingą kvalifikaciją“ sukūrimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir gaisrinės saugos (DSS) žinių pripažinimo klausimai.

Posėdžio metu, bendru socialinių partnerių sutarimu, pritarta 350 eurų MMA bei 2,13 eurų minimaliam valandinio atlygio didinimui. Susitarimas rastas ir dėl maksimalios nedarbo išmokos ribojimo vidutiniu bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžio, galiojusios už praeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.  

Visgi, dėl kai kurių  klausimų nuomonės išsiskyrė. Šįkart bendros pozicijos besilaikantiems darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams nepritarė Vyriausybė.

Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai pasisakė už tai, kad nelaimingi atsitikimai, įvykę pakeliui į darbą ir iš darbo, turi būti pripažinti draudiminiais įvykiais, t.y. reikia remtis dabar galiojančia tvarka, o darbuotojui  žuvus darbe, nustatyti 60 dydžių šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių vienkartinę draudimo išmoką.

Tuo tarpu Vyriausybė rėmėsi socialinio modelio rengėjų nuostatomis: siūlė nustatyti, kad nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo būtų laikomas įvykis, įskaitant eismo įvykį, darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir gyvenamosios vietos ar kitos darbovietės, tik kai vykstama organizuotai darbdavio transportu. Tuo tarpu darbuotojui mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, kiekvienam mirusiojo šeimos nariui išmokėti vienkartinę draudimo išmoką, kuri būtų ribojama 5 vidutiniais užmokesčio dydžiais.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Svarbiausia-žmogus“. Ar tikrai?

 

 

LMP inf.