Paskutiniame EFFAT valdybos posėdyje buvo daug diskutuojama apie tai, koks turėtų būti profesinių sąjungų vaidmuo dabartiniu laikotarpiu, kai pabėgėliai masiškai plūsta į Europos šalis.

Bėgantiems nuo karo, priespaudos, išnaudojimo ir sunkios ekonominės padėties, EFFAT siunčia bendrą žinutę nuo profesinių sąjungų – jos pasirengusios padėti imigrantams integruotis į naują visuomenę ir darbo rinką.

Pasak EFFAT, ES šalys turi kuo skubiau sukurti pagalbos pabėgėliams sistemą ir operatyviai spręsti dabartinę humanitarinę krizę. 

Profesinių sąjungų vaidmuo šiame procese taip pat yra labai svarbus. Patirtis, kurią EFFAT yra sukaupusi bendradarbiaujant su darbuotojais migrantais, visuose sektoriuose, turi būti pagrindu  kuriant ilgalaikius sprendimus tarptautinėje migracijos krizėje socialinės apsaugos ir darbo integracijos labui.

EFFAT pripažįsta, kad šiuo metu labai svarbu bendradarbiauti, derinti pozicijas ir laikytis vieningos nuomonės drauge su darbdavių organizacijomis tiek Europos tiek nacionaliniu lygiu.

Atsižvelgiant į tai, EFFAT yra pasirengusi judėti į priekį ir dalintis gerąją praktika, kurią yra sukaupusi, siekiant geriausių sprendimų. 

 

EFFAT pasirengusi dėti visas pastangas stengiant įveikti šią humanitarinę krizę.

 

EFFAT inf.