IUF ir EFFAT priešinasi UK Vyriausybės planams apriboti pagrindines profesinių sąjungų teises.

 

IUF ir EFFAT kreipėsi į Europos komisiją, griežtai pasisakydami prieš UK Vyriausybės ketinimus pakeisti Profesinių sąjungų įstatymą ir ženkliai apriboti profesinių sąjungų teises veikti, atstovauti savo nariams ir imtis teisėtų kolektyvinių veiksmų, kurie, beje, yra saugomi tarptautinės teisės, TDO, Europos Socialinės chartijos ir kt.

IUF ir EFFAT tvirtina, jog nėra jokio teisinio pagrindo tokiems pakeitimams bei gali sukelti neigiamą įtaką konstruktyviems darbo santykiams bei draugiškoms tarpusavio deryboms.

 

EFFAT.lt inf.