Pastaruoju metu vis garsiau ir garsiau kalbama, diskutuojama ir deramasi dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu mokslininkų parengto socialinio modelio projekto, kurio viena iš sudėtinių dalių yra naujasis Darbo kodeksas. Vienas iš punktų, kurį siūlo socialinio modelio rengėjai naujajame DK – įvesti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui.

Maistininkų profesinė sąjunga, siekdama nustatyti, kiek žmonių pritartų šiai idėjai, praėjusį mėnesį klausė: „Ar norėtumėte (sutiktumėte) dirbti pagal terminuotą darbo sutartį?”

Rezultatai parodė, kad dauguma žmonių nepalaiko terminuotų darbo sutarčių įvedimo nuolatiniam darbui. 70,6% apklausoje dalyvavusiųjų mano, kad terminuotos sutartys sumažintų dirbančiųjų garantijas darbe. 23,5 % mano, kad įvedus terminuotas darbo sutartis, sumažėtų galimybę iškelti su darbu susijusias problemas. 5,6 % linkę manyti, kad terminuota sutartis sudarytų daugiau galimybių įsidarbinti.

O kaip manote Jūs?