Apie atleidimą iš darbo darbuotojus reikia informuoti prieš du–keturis mėnesius ir jiems išmokėti nuo vieno iki šešių mėnesių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją.

Apie atleidimą iš užimamų pareigų darbdavio iniciatyva darbuotojai raštu turi būti įspėjami iš anksto: visi darbuotojai – ne vėliau kaip prieš du mėnesius, o darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenys iki 18 metų, neįgalieji, darbuotojai, auginantys vaikų iki 14 metų – ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius, primena Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Jei darbo santykiai nutraukiami darbuotojo prašymu, jis apie tai turi įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų.

Anot VDI, jei darbuotojas, padavęs pareiškimą išeiti iš darbo (arba apie tai pasakęs žodžiu) ir negavęs atleidimą patvirtinančių dokumentų, daugiau darbe nebepasirodo, tokiu atveju darbdavys turi teisę šį laiką įforminti kaip pravaikštas ir atleisti iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

Be kompensacijos

Jei darbo santykiai nutraukiami darbuotojo valia arba dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, pvz., pravaikštos, girtumo, išeitinė kompensacija darbuotojui nepriklauso. Kitais atvejais tokia išmoka nustatyta įstatyme ir yra privaloma.

Nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, (pavyzdžiui, dėl struktūrinių pertvarkymų ar darbuotojo kvalifikacijos arba likvidavus darbdavį), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Jei stažas darbovietėje iki 12 mėnesių – išmoka yra vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Plačiau: http://vz.lt/vadyba/finansai-apskaita/2015/08/26/1888/kokios-kompensacijos-ismokamos-atleidziant-darbuotoja#ixzz3k0LtqjxP