Sausio 6 dieną vyko profesinių sąjungų Koordinacinio centro posėdis.

Jo metu svarstytas profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijų klausimas. Nuspręsta sudaryti darbo grupę, kuri dar kartą peržiūrėtų visus siūlomus punktus.

Taip pat svarstytas socialinio Lietuvos modelio klausimas. Nuspręsta atnaujinti vasarą sudarytų darbo grupių veiklą ir numatyti artimiausi darbai.