Gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio metu bus svarstomas klausimas dėl projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ įgyvendinimo eigos.