Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi į LR Vyriausiąji valstybinį darbo inspektorių dėl maksimalios darbo laiko trukmės, įskaitant viršvalandžius, dirbant septynias dienas.

Į Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą kreipiasi darbuotojai dėl darbo viršijančio 48 valandas per savaitę. Įmonių administracijos atstovai dažniausiai nurodo, kad taikant suminę darbo laiko apskaitą darbas gali viršyti 48 valandas per savaitę. Jei taikant suminę darbo laiko apskaitą darbas viršija 48 valandas per savaitę ar dvylika valandų per darbo pamainą, viršijantis darbo laikas laikomas viršvalandiniais darbais.

Tuo tarpu Darbo kodekso 149 straipsnio 1 dalis nustato, jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Todėl kyla klausimas ar taikant suminę darbo laiko apskaitą darbas gali viršyti 48 valandas per septynias dienas ir kokia yra maksimali darbo laiko, įskaitant viršvalandžiu, trukmė per septynias dienas taikant suminę darbo laiko apskaitą?

Taip pat Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi ir dėl laikinųjų darbuotojų dirbančių per laikinojo įdarbinimo įmones darbo grafikų derinimo, jų viršvalandinio darbo apmokėjimo, informacijos profesinei sąjungai reguliaraus teikimo, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo tokiose įmonėse tvarkos nustatymo.

KREIPIMASIS

 

LMP informacija