2014 m. lapkričio 27 ir 28 dienomis UAB „Philip Morris – Lietuva“ Europos darbo tarybos narys Gediminas Uskovas dalyvavo Madride UGT profesinės sąjungos konfederacijos mokymų centre ETUI (Europe Trade Union Institute) organizuotame seminare dėl profesinių sąjungų galimybių finansuoti darbo saugos ir sveikatos iniciatyvas iš Europos Sąjungos lėšų.

Seminaro metu buvo pristatytos ETUC (Europe Trade Union Confederation) gerosios praktikos, trumpai pristatyti pagrindiniai Europos Sąjungos 2014-2020 darbo saugos ir sveikatos strateginės struktūros iššūkiai, instrumentai bei strateginiai uždaviniai. Seminaro dalyviai susipažino ką sako Europos darbo saugos ir sveikatos teisė, direktyvos, reguliuojantys standartai, principai bei rekomendacijos, kas yra perkeliama į nacionalinius įstatymus, kokios institucijos yra susijusios. Darbo grupėse metu apsikeistos ir palygintos nacionalinės darbo saugos ir sveikatos strateginės kryptys, situacija ir gerosios praktikos.

Išreikštas susirūpinimas dėl Europos Komisijos siekio supaprastinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus, tarsi jie yra per daug biurokratiški, kai ryškėja naujos ir iki galo neištirto poveikio sveikatai naujų technologijų rizikos susijusios su nanotechnologijomis, cheminėmis medžiagomis. Viena aktualiausių ir labiausiai didėjančių rizikų įvardinta psichosocialinė, streso ir priekabiavimo darbe rizika, greta didėjančių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, susijusių su darbo vietos ergonomika.

Keturių darbo grupių metu giliau aptartos galimos bendradarbiavimo kryptys ir galimybės, imantis spręsti aktualiausias darbo saugo ir sveikatos temas. Buvo sugeneruotos galimų projektų idėjos ir aprašyti labiausiai patikusių idėjų tikslai, kokius uždavinius reikia įvykdyti 2014-2020 metų laikotarpiu. Darbo grupėms ETUI atstovai išsakė pastabas ir pasiūlymus sukurtiems projektams, supažindino su Europos Sąjungos finansavimo galimybėmis ir reikalavimais.

LMP informacija