Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio pataisas (projektas Nr. XIIP-1487(2), nustatydamas, kad Ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, lygi 80 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Už įstatymą balsavo 85, prieš buvo vienas, susilaikė 4 Seimo nariai.

Šiuo metu galiojančiajame įstatyme yra nustatyta, kad ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos mokama 40 procentų, o nuo aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Pataisos, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Šio įstatymo nuostatos bus taikomos asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems po šio įstatymo įsigaliojimo. Asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems iki šio įstatymo įsigaliojimo, ligos pašalpos neperskaičiuojamos ir mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.