Lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime, Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje svarstyta, ar Profesinių sąjungų įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Po diskusijų beveik vienbalsiai (vienas Komiteto narys susilaikė) nusprendė, kad įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai.

Savo sprendimu Komitetas atvėrė kelią tolesnėms diskusijoms, svarstant reprezentatyvumo kriterijus ir kitas Profesinių sąjungų įstatymo pataisas. Džiugu, kad Komitetas neinterpretuoja šalies Konstitucijos siaurinančia prasme ir sudaro galimybes lygiuotis į kitas Europos Sąjungos valstybes, kuriose reprezentatyvumo kriterijai jau nustatyti nacionaliniuose teisės aktuose bei daugelį metų veikia praktikoje.

http://www.lpsk.lt/