2014 m. rugpjūčio 14 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant dėl maisto produktų importo uždraudimo į Rusiją susidariusias problemas, dėmesys turi būti atkreiptas ir į socialines tokio draudimo pasekmes. 

 
Manome, kad tiek LR Seimo nariai, tiek Vyriausybė turi imtis priemonių, kad pelningi ūkio sektoriai nespręstų verslo problemų darbo vietų ar darbo užmokesčio mažinimo sąskaita.

Suprasdami susidariusią situaciją siūlome papildomas priemones į veiksmų planą reaguojant į Rusijos federacijos paskelbtą importo draudimą :
 
  1. Peržiūrėti ir pakeisti kai kurių Lietuvos Darbo biržos vykdomų projektų tikslus nukreipiant ES lėšas darbo užmokesčio daliniam kompensavimui, perkvalifikavimui ar perdarbinimui tam tikrose įmonėse ar sektoriuose krizės laikotarpiu.
  2. Kreiptis į ES Globalizacijos fondą  dėl paramos nukentėjusiems sektoriams.
  3. Laikinai atsisakyti viešųjų pirkimų (pvz. 4 mėnesiams) ir vykdyti tikslinius pirkimus superkant  produkciją vaikų darželiams, globos namams, mokykloms ir. kt. (sąrašą galėtų tvirtinti Vyriausybė ar SADM).
  4. Teikiant pagalbą įmonėms iš viešųjų finansų, neleisti  darbuotojų skaičiaus ar darbo užmokesčio mažinimų. Gyventojų perkamoji galia turėtų būti išsaugota.
  5. Numatyti mokestines lengvatas įmonėms (PVM, ‘Sodros ” ar kt. mokesčių atidėjimus).
  6. Prieš priimant sprendimus dėl visų galimų permainų konsultuotis su profesinėmis sąjungomis kaip tai numato ES direktyva dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo bei LR Darbo kodekso 47 str.
Raginame visus Lietuvos piliečius elgtis patriotiškai ir, perkant Lietuvoje pagamintus produktus, padėti išsaugoti darbo vietas Lietuvos maisto pramonės sektoriuje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė 
Gražina Gruzdienė