2014 m. liepos 30 d.
2014 m. liepos 30 d. vyko derybinis susitikimas su UAB „Arvi cukrus” vadovybe dėl darbo užmokesčio.