2014 m. liepos 23 d.
ImageLietuvos darbo birža parengė išsamią pirmojo pusmečio jaunimo situacijos darbo rinkoje apžvalgą, su kuria norima supažindinti darbdavius, socialinius partnerius, mokymo įstaigas ir visus besidominčius darbo rinkos realijomis. Platesnė jaunimo apžvalga leis susidaryti objektyvesnį vaizdą, kiek jaunimo dėl darbo paieškos visoje šalyje ir teritorijose kreipėsi į teritorines darbo biržas, koks jo išsilavinimas ir kokias darbdaviai registravo laisvas darbo vietas. Čia taip pat rasite, kaip darbo birža integravo  jaunimą į darbo rinką: įdarbino, suteikė paslaugas ir organizavo aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 
Jaunų bedarbių skyriuje pateikiami pokyčiai nuo 2008 metų. Jaunimo dalis bedarbių struktūroje 2008-2013 m. kito nežymiai, kas penktas bedarbis – jaunas.

Šių metų liepos 1 d. Lietuvos darbo biržos duomenų registre buvo 26,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 metų – 14,4 tūkst. mažiau nei pernai analogišku laikotarpiu. Šiuo metu jaunimas sudaro 8 proc. visų bedarbių (2013 m. liepos 1 d. – 10,2 proc.).  Dvigubai mažiau nei pernai darbo biržos duomenų banke liepos 1 d. buvo absolventų – atitinkamai 0,9 tūkst. ir 2 tūkst.

Absolventų analizė rodo, jog du trečdaliai absolventų dažniausiai registruojasi birželio – rugsėjo mėnesiais. Kas ketvirtas jaunas bedarbis iki 25 m. amžiaus – absolventas.

iš viso pirmąjį pusmetį į darbo biržą dėl darbo paieškos kreipėsi 5,8 tūkst. absolventų, atitinkamu laikotarpiu prieš metus – 6,9 tūkst. Absolventų dalis tarp per laikotarpį registruotų jaunų bedarbių iki 25 m. amžiaus 2014 m. I pusmetį – 23,2 proc., 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – 23,3 proc., 2013 m. – 31,5 proc., 2012 m. – 28,3 proc., 2011 m. – 31,1 proc.

Apžvalgoje pateikti įdarbinimo rezultatai – pirmąjį pusmetį darbo birža tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikė dviem iš trijų – 29,7 tūkst. (71,1 proc., pernai – 69,8 proc.) – registruotų jaunų bedarbių iki 29 metų.

Intensyviai teritorinių darbo biržų specialistai dirbo su jaunimu, siūlydami jam dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kurios ne tik skatina spartesnę integraciją į darbo rinką, bet ir motyvuoja bei aktyvina pačius jaunus žmones įsilieti į darbinę veiklą.

Minėtu laikotarpiu vienas iš keturių – 10,5 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 metų dalyvavo užimtumo rėmimo priemonėse 4,8 tūkst. įdarbinti subsidijuojant ir 0,7 tūkst. – dalyvavo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, 2,6 tūkst. dirbo viešuosius darbus, 1 tūkst. mokėsi profesijos, Savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus, šiais metais pradėjo 3,8 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 metų – beveik tūkstančiu daugiau nei pernai analogišku laikotarpiu.

Jauno bedarbio portretas atspindi, kaip per metus keitėsi bedarbių struktūra, kokie pokyčiai fiksuoti jaunimo išsilavinimo srityje.

Lietuvos darbo birža, įgyvendindama Jaunimo garantijų iniciatyvą, vertina darbo pasiūlą iki 29 metų amžiaus. Atskirai pateikta 2014 m. pirmojo pusmečio registruotų ieškančių darbo asmenų pagal profesijas analizė, kokių specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų darbo birža daugiausiai gali pasiūlyti darbdaviams.


LDB informacija