2014 m. liepos 24 d.
2014 m. liepos 24 d. vyko derybos su UAB „Arvi cukrus” vadovybe dėl darbo užmokesčio. Sekantis derybinis susitikimas vyks liepos 30 d.