2014 m. balandžio 14 d.
Lietuva – tarp trijų mažiausią minimalų darbo užmokestį nustačiusių Europos Sąjungos valstybių. Ir greitu laiku jis tikrai nedidės, nes mūsų šalies profesinės sąjungos realiai neturi teisinių svertų kovoti su darbdavių savivale.

 
Susaistyti pareigų, bet beteisiai: Lietuvos įmonių darbuotojai beveik neturi galimybių reikalauti geresnių darbo sąlygų ar atlygio. Jei Europos keliautojus į neviltį varęs oro bendrovės „Lufthansa“ darbuotojų streikas daugelyje šalių – įprasta priemonė paveikti darbdavį pakelti atlyginimą, tai mūsų šalyje ji – beveik neįmanoma.