svietimo_prof.jpg

 2014 m. kovo 28 d.

svietimo_prof.jpg

2014 m. kovo 27 d, Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi į „ARVI” grupės valdybos pirmininką V. Kučinską dėl tarpininkavimo pradedant derybas su grupės įmone UAB „Arvi cukrus”.

 
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga teikia pasiūlymus UAB „Arvi cukrus” generaliniam direktoriui dėl kolektyvinės sutarties sudarymo jau nuo 2012 m. gegužės mėnesio.

Bendrovės darbuotojai nuolat kreipiasi į Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą prašydami, kad įmonėje būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje būtų išspręsti darbuotojų informavimo ir konsultavimo, darbo apmokėjimo, skatinimo už gamybinių užduočių vykdymą, darbų saugos, ekonominiai-socialiniai bei kiti darbuotojams bei įmonės vadovybei aktualūs klausimai.

LMP informacija