ttlogo.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS

2014 m. vasario 25 d.

ttlogo.jpg

2014 m. vasario 25 d. 14 val. vyks Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.


DARBOTVARKĖ:
  • Dėl euro įvedimo Lietuvoje.
  • Dėl Darbo kodekso 22, 47 ir 98 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.
  • Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programos Tarpinstitucinio veiklos plano.
  • Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje.
  • Informacija apie Jaunimo verslumo ugdymo komiteto prie Trišalės tarybos veiklą.
  • Dėl siūlomų pakeitimų dėl farmacijos specialistų darbo ir poilsio laiko.
  • Informacija dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instituto įsteigimo.
  • Informacija dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2, 6, 11, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.
  • Dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio laiko ir numatomų svarstyti klausimų.
PRIEDAI: