2014 m. sausio 27 d.
2014 m. sausio 28 d. bus tęsiamos derybos su „VIČI” grupės įmonėmis dėl darbo apmokėjimo nuostatų.