2014 m. sausio 24 d.
Vokietijos profesinė sąjunga Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) pagaliau nustatė minimalų darbo užmokestį Vokietijos mėsos pramonėje.

Jau keletą metų trunkanti kova su socialiniu dempingu Vokietijos mėsos pramonėje, buvo įtraukta ir į EFFAT darbotvarkę.

NGG pavyko sudaryti kolektyvinę sutartį, kuri bus taikoma visam mėsos sektoriui Vokietijoje bei nustatyti minimalų darbo užmokestį (nuo 8,50€/val).