moton174.jpg
2014 m. sausio 10 d.

moton174.jpg

2013 m. gruodžio 3 d. vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) atsakingosios tarybos posėdyje diskutuota apie ETUC parengtą dokumentą „Naujas kelias Europai: ETUC planas investicijoms, tvariai plėtrai ir kokybiškoms darbo vietoms“. ETUC taip pat parengė manifestą skirtą  Europos Parlamento rinkimams.


ES šalių profesinės sąjungos, kurias vienija Europos profesinių sąjungų konfederacija, kviečiamos sudaryti veiksmų planą  r organizuoti renginius šalyse: susitikimus, diskusijas su profesinių sąjungų nariais, politikais. Susitikimuose pristatyti ETUC parengtą dokumentą ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos politiką, kurios  tikslas – kurti Europos Sąjungoje, kurioje yra užimtumas, socialinis teisingumas, orus darbas ir gyvenimas visiems.

Rekomenduojama prengti plakatą, pagrindiniai reikalavimai turėtų būti tokie: kokybiškų darbo vietų, tvarios plėtros ir investicijų. Taip pat nereikėtų pamiršti reikalauti socialinės Europos, teisingų atlyginimų visiems, užimtumo, teisingesnių mokesčių.

2014 m. balandžio 4 d. Briuselyje ketinama surengti didelę demonstraciją. Europos profesinių sąjungų konfederacija pasisako prieš besitęsiančią „diržų veržimo“ ir taupymo politiką, kurios pasekmės: augantis nedarbas, ypač jaunimo nedarbas.

Verslas siekia konkuruoti mažindamas atlyginimus, blogindamas darbo sąlygas, mažindamas  socialinės apsaugos garantijas.

Dokumento tekstas „Naujas kelias Europai: ETUC planas investicijoms, tvariai plėtrai ir kokybiškoms darbo vietoms“, yra verčiamas į lietuvių kalbą.

ETUC prašo, kad profesinių sąjungų konfederacijos sudarytų veiksmų planą ir paskirtų žmogų, kuris bus atsakignas už kampaniją

ETUC jau atsiuntė akcijos logo ir plakatą.

Šūkius bus galima įrašyti savo kalba. Siūlomis šūkiai:

Social Europe – Socialinė Europa

End to Austerity – Pabaigti „diržų veržimo“ politiką

Fair Pay for All – Teisingą darbo užmokestį visiems

Good Public Services – Geros viešosios paslaugos

Full Employment – Pilnas užimtumas

Tax Justice – Teisingi mokesčiai

Fair Industrial Policy – Teisinga pramonės politika

Equality – Lygiateisiškumas